Praha12.Net - Přihláška do spolku
Anonymní uživatel
 
Hustodémonsky krutopřísná zima!!!
-- phru8648 (o zimě pod -15°C v Praze)

Žádost o členství ve Spolku Praha12.Net

Druh registrace Člověk (fyzická osoba)
Firma (právnická osoba)
Osobní údaje
Kontaktní údaje
Adresa (trvalé bydliště nebo sídlo firmy)
Heslo pro přístup na interní web

Zde můžete zadat heslo (minimálně 6 znaků), pomocí něhož se dostanete na web pro členy Spolku i mimo síť Praha12.Net. Není nutné jej zadávat.

Doplňující údaje

Přezdívka je nepovinný údaj, adresu připojení vyplňte, pokud se připojujete jinde než v trvalém bydlišti. Máte-li již vybrán přístupový bod, napište jej do poznámky. Bydlíte-li v paneláku, napište prosím do poznámky ve kterém jste patře a kterým směrem máte výhled.

Hlásím se jako zájemce o členství ve smyslu ustanovení čl. III odst.3) stanov Spolku Praha12.net se sídlem: Komořanská 178/35, Praha 12 – Modřany, 143 00, IČO 266 60 750 (dále jen “Spolek”). K tomuto činu jsem se rozhodl zcela svobodně a dobrovolně. Tímto žádám o přijetí za člena Spolku a o zapsání do seznamu členů Spolku.
Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství ve Spolku budu plnit veškerá práva a povinnosti člena Spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy Spolku, se kterými jsem se seznámil, stejně tak jako rozhodnutími orgánů Spolku.
Dále ve smyslu zákona 101/2000 Sb. bezvýhradně souhlasím, aby Spolek sám či prostřednictvím jím vybíraných zpracovatelů uchovával a zpracovával mé osobní údaje uvedené výše na této přihlášce za účelem vedení interní členské evidence.
Souhlas uděluji na dobu neurčitou do jeho písemného odvolání, případně do zániku Spolku.

Lidsky to v okně znamená:

  • Stáváte se členem spolku, nikoliv zákazníkem nějaké firmy s Internetem.
  • Spolek je i váš. Můžete se podílet na rozhodování o tom, co se v něm děje.
  • Máme vaše nacionále z přihlášky pro vnitřní potřeby evidence.
  • Stvrzujete, že jste se seznámili se stanovami a řády co máme na webu.

Pokud z nějakého důvodu nemůžete vyplnit všechny požadovaná políčka nebo si prostě s vyplněním nevíte rady, kontaktujte nás na tel.: 775 770 775.

 
Vaše IP adresa je 18.204.2.53